Ива Пушкарова
iva.pushkarova.jpg

Доц. д-р Ива Пушкарова е завършила право и история в СУ ,,Св. Климент Охридски” през 2003 г. Специализирала е английско и европейско право в Университета в Кембридж. От 2005 г. преподава наказателно право в СУ, а от 2011 г. и в Академията на МВР. Води курсове по международно наказателно право, финансова и стопанска престъпност, младежко правосъдие и др. 

От 2012 г. е Председател на Комисията по помилването при президента на Република България.

Автор е на над 70 сравнителноправни изследвания, статии, студии, книги и части от книги в областта на организираната престъпност, трафика на хора, проституцията и експлоатационната престъпност, непълнолетната престъпност и престъпленията срещу деца, детското правосъдие, финансовата и стопанската престъпност, системата на наказанията, конституционни проблеми на съдебната власт и др. Монографиите й ,,Форми на организирана престъпна дейност по НК на Република България”, 2011 г. и ,,Трафикът на хора”, 2012 г., стават първите цялостни правни изследвания по тези теми у нас. От 2012 г. работи в материята на финансовата и стопанската престъпност и най-тежките наказания.

Ръководител, експерт и автор на многобройни изследователски и институционални проекти, насочени към развитието на правосъдието и съдебната реформа в България, Русия, Македония и Хърватия, укрепване на съдебната защита на правата на човека и повишаване на професионалната квалификация на юридическите професии. През последните 11 години е работила в управленско и експертно качество с организациите, изпълнявали тези проекти, сред които Съюз на съдиите в България, Световната банка, Penal Reform International и др.).

Пушкарова е основен автор на Концепцията за държавна наказателна политика и на Концепцията за държавната политика в областта на правосъдието за детето и член на Работната група по изработване на проект за нов Наказателен кодекс към Министъра на правосъдието. 

Носител е на наградата  ,,Млад учен на годината” на СУ ,,Св. Климент Охридски” за 2012 г.

Учредител и Председател на Управителния съвет на ФРП.

Като експерт към Фондацията разработва изследователски проекти, управлява партньорствата на ФРП, извършва и ръководи изследвания в областта на наказателното право, разработва обучителни и изследователски методологии в тази сфера и провежда обучения на вещи лица, съдии, прокурори и служители от системата на МВР.