Трафик на хора и проституция

ПУБЛИКАЦИИ ПО ВЪПРОСИ НА ТРАФИКА НА ХОРА, СЕКСУАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРОСТИТУЦИЯТА

imgp7969_1443354791136363557.jpg

1. Защитни стратегии на извършителя срещу обвинение за трафик на хора в наказателния процес, Ива Пушкарова, сп. Общество и право, издание на Съюза на юристите в България, 5/2011 г.

2. Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности, Ива Пушкарова, Бюлетин на АПБ, декември 2009 г.

3. Актуалното правоприлагане по чл. 329 от НК – противоконституционна практика, Ива Пушкарова, Бюлетин на АСП, януари 2011 г.

4. Сборникът ,,Справедлив процес за жертвите на трафик“ включва анализи, разработени при изпълнението на едноименен проект на Съюза на съдиите в България от март 2009 г. до април 2010 г. с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (“Норвежки структурен фонд”). Изследователският екип включва д-р Ива Пушкарова (ръководител), д-р Георги Петрунов, Георги Кирилов, д-р Надя Стойкова, а сред консултантите на изследването е доц. Владимир Велинов.

5.Проблеми на ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа относно защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално посегателство от 2007 г. (Конвенция от Ланзароте), Ива Пушкарова, Институт по социални дейности и практики, 2010 г.

6.Значението на квалифициращите признаци по чл. 159а, ал. 2 НК за определяне на понятието за трафик на хора в българското законода, Ива Пушкарова, сп. Съвременно право, бр.1/2009 г.

7. Проституцията в правовата държавата: между агресивната забрана и равнодушното разрешение,
Ива Пушкарова, РискМонитор, 2010 г.

8. Специалните цели на престъплението ,,трафик на хора", Ива Пушкарова, сп. Съвременно право, бр. 4/2008 г.