Търсене || Search
Покана за представяне на оферти
Изграждане на база данни по проект “Изключителното престъпление и изключителното наказание: граници на човечността в съвременните наказателноправни системи” - вж. текста на поканата.
Предстоящи събития през 2014 г.

Семинар ,,Съдебни практики по наказателни дела срещу финансова и стопанска престъпност", април 2014 г.

Архив || Archive

На 01 декември 2011 г. в Съдебната палата бе представен първият брой на новото правно списание ,,Теза”, издавано от Асоциацията на прокурорите в България. То наследява Бюлетина, който Асоциацията издаваше в продължение на години, и в следващите две години ще бъде издавано с финансовата подкрепа на Фондация ,,Америка за България”.

Идейната концепция на списанието включва амбиция то да бъде професионализирано, да придобие устойчивост и да приобщи познание от различни области на правото и хуманитарните науки към работата на прокурорите. То се издава в рамките на политиката на прокурорското сдружение за отваряне на съсловието към обществото и другите правни професии и за повишаване на качеството на прокурорската дейност в подкрепа на реформата на наказателното правосъдие и институцията на държавното обвинение.

Списанието се издава от малобройна Редакционна колегия, в която научната редакция на аналитичните статии и управлението на екипната дейност са поверени на доброволен принцип на двама представители на Фондацията за развитие на правосъдието – съответно д-р Ива Пушкарова и Петя Попова. Това сътрудничество се осъществява в рамките на партньорството на Фондацията с професионалната организация на прокурорите.

Работата на Редакционната колегия е подкрепена от по-широк Обществен съвет, състоящ се от изтъкнати представители на правната наука и наказателното правораздаване и специалисти от други хуманитарни области (криминология, съдебна психология и психиатрия, социология, журналистика).

Първият брой на списанието е посветен на въпроси на реформата в съдебната власт (свързани с електронната система за наблюдение на престъпността и независимостта на съдебната власт), а в научно-практическата си част на:

Правните сделки и наказателната отговорност (Стефан Милев); Специфични особености на разследването на делата за имотни измами (д-р Петър Раймундов); Договорите в областта на интелектуалната собственост и компютърните престъпления (Пламен Дацов, съдия в Софийския апелативен съд); Потенциални конфликти с наказателноправно значение между заместващата майка и ползващите се съпрузи при заместващо майчинство (д-р Стоян Ставру); Обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, според правото на ЕС (Тодор Коларов); Правна уредба на защитата на финансовите интереси на ЕС (д-р Христо Христев) и Купуването и продаването на гласове като престъпления против избирателното право (Цветана Петрова, Академия на МВР).

На събитието присъстваха представители на Съюза на юристите в България, Националния съюз на прокурорите в България, Камарата на следователите, Висшия адвокатски съвет, Институт ,,Отворено общество”, Центъра за изследване на демокрацията, Фондацията за развитие на правосъдието, журналисти.

Повече за списанието можете да прочетете на: http://apb.prb.bg/home/index.php?option=com_content&view=article&id=328%3Aparvi-broi-na-spisanie-qtezaq&catid=99%3Aspisanie-qtezaq&Itemid=130&lang=bg. Очаквайте скоро на този адрес неговия електронен вариант.

Share

Leave a Reply

Dildo